หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา...

เราดำเนินธุรกิจปลูกไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตอำเภอสนามชัยเขต พนมสารคาม และแปลงยาว พื้นที่ปลูกทั้งหมดจำนวน 15,120 ไร่ เพื่อจำหน่ายเป็นไม้ท่อนให้กับอุตสาหกรรมผลิตเยื่อ อุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ อุตสาหกรรมชิ้นไม้สับ และอุตสาหกรรมพลังงาน ระยะเวลาการลงทุนใช้ระยะเวลา 4-5 ปี จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด

บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด เป็นหนึ่งในกิจการของกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ประกอบกิจการปลูกป่าไม้ เพาะปลูกสวนป่าขนาดใหญ่(วัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 42) โดยได้จดทะเบียนตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0205545006484 ทุนจดทะเบียน 225,000,000 บาท

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

903 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร 033 – 054054

สรุปผลการการดำเนินการย้อนหลัง 5 ปี

ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้แก่ ไม้แปรรูป ไม้เข็ม ไม้พาเลท ไม้เชื้อเพลิง เป็นต้น

ต้นพันธุ์ที่เราปลูก

พันธุ์กล้าไม้ไม้ที่เราปลูก ประกอบด้วย K7 K62 และ K58 

บทสรุปการบริหารจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

บทสรุปการบริหารจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565

บทสรุปการบริหารจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564

บทสรุปการบริหารจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

บทสรุปการบริหารจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

บทความแนะนำ

เห็ดฟางโรงเตี้ย บนพื้นที่เพาะปลูกยูคาลิปตัส

นิศากาล l 18 มีนาคม 2564

         บนพื้นที่หลายพันไร่ ในป่ายูคาลิปตัสของ บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด หนุึ่งในบริษัทของกลุ่มสวนกิตติ กลุ่มเห็ดฟางโรงเตี้ยแปลงใหญ่สระไม้แดงได้ร่วมกลุ่มกันขอพื้นที่ร่องกลางแปลงยูคาลิปตัส เพื่อประกอบอาชีพเพาะปลูกเห็ดฟางโรงเตี้ย คุณป้าบุญโรม หนึ่งในกลุ่มเห็ดฟาง เล่าให้ทีมงานฟังว่าสมัยก่อนตนเองและครอบครัว เป็นเกษตรกรปลูกข้าว ปลูกผักตามฤดูการ พอกิน พอใช้ ไม่เหลือเก็บ……

วารสารประจำเดือน กลุ่มกิตติวนา

ชาวสวนห่วงใย...

รวมภาพกิจกรรมของเรา...

ประกาศรับสมัครงาน