กิจกรรมทางสังคมและชุมชน ประจำปี 2561 – 2562

โครงการ “ชาวสวนเกษตรสร้างเสริมเติมสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด จัดโครงการ “ชาวสวนเกษตรสร้างเสริมเติมสุขให้ชุมชน”  ครั้งที่ 1 ณ แนวพื้นที่อนุรักษ์สองฝั่งลำห้วย (Stream bank) แปลงปลูกยูคาลิปตัส แปลงสระไม้แดง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ กล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผู้นำชุมชน ครู และนักเรียนโรงเรียนสระไม้แดง และพนักงานร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

………………………………………………………………………………………….

กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ และบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆ ในพื้นที่รอบบริษัท โดยในปีนี้ได้ถวายเทียนพรรษาทั้งสิ้นจำนวน 3 วัด ประกอบด้วย วัดสระไม้แดง ต.คู้ยายหมี วัดชำขวาง ต.เขาหินซ้อน และวัดหนองแสงแปลงมะนาว ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ชาวสวนเกษตรจำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 3 โรงเรียนในพื้นที่ของบริษัท ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขตจ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านสระไม้แดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขตจ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษารวมถึงแจกอุปกรณ์การเรียน ขนม เครื่องดื่ม และของเล่นให้แก่เด็กนักเรียน

………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2561

ในระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ร่วมกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2561 ตามวัดต่างๆในพื้นที่โดยรอบ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย สร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน รวมไปถึงร่วมสานสัมพันธ์อันดีต่อวัดและคนในชุมชน โดยในปีนี้ทางบริษัทได้มอบพัดลมและร่วมทำบุญ จำนวนทั้งสิ้น 4 วัด ประกอบด้วย วัดม่วงโพรง, วัดชำขวาง, วัดแหลมเขาจันทร์ และวัดหินดาษ

………………………………………………………………………………………….

บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด สนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะลงคลอง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด นำโดยคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะลงคลองพิชัยอย่างบูรณาการ” ณ ชั้น 5 อาคารราชพฤกษ์ คณะบริกหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม 

………………………………………………………………………………………….

โครงการ “จิตอาสาปลูกป่า ปลูกรักษ์” ครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดโครงการ “ปลูกป่า ปลูกรักษ์ ” เพื่อเฉลิม พระเกียรติและทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคุณกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นประธานในพิธี และคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

………………………………………………………………………………………….

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ตึกโชว์รูม โดยในวันนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตในเบื้องต้น สำหรับโครงการดังกล่าว กลุ่มบริษัทสวนกิตติได้จัดขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งด้านขนส่ง เครื่องจักร เพาะปลูก ร่วมถึงมีพื้นที่ทำงานอยู่ในหลายสภาพแวดล้อม ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต ผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และทำให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และเพื่อนร่วมงานในอนาคต

………………………………………………………………………………………….

กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week” ครั้งที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) ครั้งที่ 1 โดยมีคุณณัฐฐิกาชฎา ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ซึ่งในวันนี้ได้มีกิจกรรมการออกบูธเรื่องความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของการทำงาน รวมไปถึงเพื่อให้พนักงานได้ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย

………………………………………………………………………………………….

โครงการ “สวนกิตติ สร้างฝายมีชีวิต”

วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ บ้านโป่งตาสา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริษัทสวนกิตติ นำโดยคุณณัฐฐิกาชฎา และคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ นำพนักงานกว่า 80 ชีวิต ลงพื้นที่สร้างฝาย ณ บ้านโป่งตาสา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผู้ใหญ่อาคม ใจจริง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านโป่งตาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ โดยในวันดังกล่าว คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างร่วมใจกันสร้างฝายจนสำเร็จท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา ที่จะช่วยในการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า  เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร และปลูกฝังให้พนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติได้ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อีกด้วย

………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561 บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ในนามกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ได้นำทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ไอศกรีม และขนม ไปมอบให้แก่นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก โรงเรียนวัะหดแหลมเขาจันทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง  สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวแทนชุนชม ผู้นำชุนชมได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และทำให้ชุมชนได้รู้จักกลุ่มบริษัทสวนกิตติมากยิ่งขึ้น

………………………………………………………………………………………….

ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ชาวสวนเกษตร  จำกัด  ในนามกลุ่มบริษัทสวนกิตติ  เป็นเจ้าภาพร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้ได้ร่วมทอดกฐินในพื้นที่จำนวน 2 วัด โดยในวันที่  15 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบรรยงสุวรรณาราม (ม่วงโพรง) และวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐิน ณ วัดชำขวาง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่ดีของชาวไทยสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่พนักงานและชุมชนในพื้นที่ และมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อนอีกด้วย