เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด

          เป็นหนึ่งในกิจการของกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ประกอบกิจการปลูกสร้างสวนป่าขนาดใหญ่ โดยได้จดทะเบียนตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0205545006484

          ดำเนินธุรกิจปลูกไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตอำเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต และแปลงยาว สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่  903 ม.2 ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 24120